Strona główna -

Ogłoszenia - Nieruchomości - Sprzedam działkę

18 listopada 2018 godz. 12:56

16 listopada 2018 godz. 15:11

14 listopada 2018 godz. 19:04

13 listopada 2018 godz. 22:39

13 listopada 2018 godz. 13:31
Gmina Lubin miejscowość Miroszowice działki inwestycyjno - usługowe pod lasem Do sprzedania działkia inwestycyjno - usługowe na nowo powstającym osiedlu domków jednorodzinnych (ok. 2 km ) od Lubina w miejscowości Miroszowice w cichej okolicy otoczonej lasami. W tej samej lokalizacji,w tej samej cenie (6.500,00 zł z 1 ar) posiadamy do sprzedania jeszcze 4 działki inwestycyjno - usługowe o powierzchniach: - 54,68 arów - cena 355.420,00 zł. - 58,87 arów - cena 382.420,00 zł. - 81,40 arów - cena 529.100,00 zł. - 42,43 arów - cena 275.795,00 zł. Więcej info. 722260356 lub 604081709 Do sprzedania działkia inwestycyjno - usługowe na nowo powstającym osiedlu domków jednorodzinnych (ok. 2 km ) od Lubina w miejscowości Miroszowice w cichej okolicy otoczonej lasami. W tej samej lokalizacji,w tej samej cenie (6.500,00 zł z 1 ar) posiadamy do sprzedania jeszcze 4 działki inwestycyjno - usługowe o powierzchniach: - 54,68 arów - cena 355.420,00 zł. - 58,87 arów - cena 382.420,00 zł. - 81,40 arów - cena 529.100,00 zł. - 42,43 arów - cena 275.795,00 zł. Więcej info. 722260356 lub 604081709

13 listopada 2018 godz. 11:53
Działka w Lubinie , 11 arów, ul. Stary Lubin. Położona blisko zabudowań. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ekstensywnej zabudowy wielorodzinnej, oznaczone symbolami od 1MN/MW do 7MN/MW . Dla powyższych terenów ustala się jako podstawowe przeznaczenie terenu: 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami oraz handlem detalicznym w parterze. Ustala się następujące dopuszczalne przeznaczenie terenu: - nieuciążliwe usługi komercyjne i handel detaliczny, wbudowane w budynki jednorodzinne, pod warunkiem możliwości zapewnienia na terenie działki miejsc parkingowych zarówno dla zabudowy jednorodzinnej, jak i dla usług, Dla działki obowiązują następujące ustalenia szczegółowe: 1) wysokość zabudowy maksimum 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, tj. maksimum 15 m od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia dachu, 2) dachy - strome, o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 300 -500 stopni, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, 3) dopuszcza się dachy płaskie, pod warunkiem, że będzie realizowany zespół co najmniej 4 budynków obok siebie oraz na zabudowie realizowanej na działkach o powierzchni minimum 1500 m2 , Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych w zabudowie jednorodzinnej: a) dla zabudowy szeregowej: 300 m2 , b) dla zabudowy bliźniaczej: 500 m2 , c) dla zabudowy wolnostojącej: 600 m2 , 5) dojazd do terenów - z istniejących i projektowanych dróg. Cena 110 tys zł kontakt : Katarzyna Krakowska-Zimnica tel. 606 466 935 FILAR NIERUCHOMOŚCI Lubin, ul. Kisielewskiego 3, Ustronie IV

13 listopada 2018 godz. 10:56

13 listopada 2018 godz. 10:49

13 listopada 2018 godz. 10:13

9 listopada 2018 godz. 11:31
Działka pod budynki wielorodzinne, 1.5 ha Stary Lubin Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej oznaczone symbolami 2MN i 4MN oraz 3MW Dla powyższych terenów ustala się jako podstawowe przeznaczenie terenu: 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 2) zabudowa wielorodzinna (3MW) 3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami komercyjnymi oraz handlem detalicznym w parterach budynków (3MW) Ustala się następujące dopuszczalne przeznaczenie terenu: 1) nieuciążliwe usługi i rzemiosło oraz handel detaliczny, wbudowane w budynki jednorodzinne, pod warunkiem możliwości zapewnienia na terenie działki budowlanej miejsc parkingowych zarówno dla zabudowy jednorodzinnej, jak i dla usług; 2) rekreacja; 3) terenowe urządzenia sportu; 4) zieleń urządzona; 5) obiekty, sieci dystrybucyjne i urządzenia infrastruktury technicznej. Dla działki obowiązują następujące ustalenia szczegółowe: 1) intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - od 0,1 do 1,5; 2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 30% powierzchni działki budowlanej; 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchni działki budowlanej; 4) wysokość zabudowy maksimum 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, tj. maksimum 10 m od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia dachu; 5) dachy - strome, o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 300 -500 stopni, kryte dachówką lub materiałem dachówko podobnym; 6) dopuszcza się dachy płaskie, pod warunkiem, że będzie realizowany zespół co najmniej 4 budynków obok siebie; 7) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych: a) dla zabudowy szeregowej: 300 m2, b) dla zabudowy bliźniaczej: 500 m2, c) dla zabudowy wolnostojącej: 600 m2; 8) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy 4KD-L, b) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy 2KD-D, c) 6 m od linii rozgraniczającej ulic 4KD-D i 5KD-D, d) 6 m od linii rozgraniczającej ulic 1KD-W i 2KD-W; 9) dojazd - z przyległych ulic, zgodnie z przepisami odrębnymi; 10) ustalenia pkt 1, 2 i 3 nie dotyczą infrastruktury technicznej. Cena 22.000 zł/ar do negocjacji Zapraszam na prezentację, Kontakt: tel. 668 114 971 Mariusz Zimnica FILAR NIERUCHOMOŚCI Ul. Kisielewskiego3 - Ustronie IV

8 listopada 2018 godz. 00:39

7 listopada 2018 godz. 15:20

7 listopada 2018 godz. 15:13

7 listopada 2018 godz. 14:53

7 listopada 2018 godz. 14:43

7 listopada 2018 godz. 14:34

7 listopada 2018 godz. 11:44

7 listopada 2018 godz. 10:27

6 listopada 2018 godz. 23:55

Szukaj ogłoszeń
Dodaj ogłoszenie

Musisz być zalogowany aby móc dodawać ogłoszenia

Nick:
Hasło:

Ochrona danych osobowych (RODO)
Klauzula informacyjna (RODO) - pobierz